.

 

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 4 NĂM HỌC 2019 - 2020

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 4 NĂM HỌC 2019 - 2020
(Từ 16/9/2019   đến  22/9/2019 )
 
Thứ 2
16/9
- Giảng dạy theo tiến trình
Thứ 3
17/9
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
18/9
- Giảng dạy theo tiến trình
Thứ 5
19/9
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
20/9
- Giảng dạy theo tiến trình
Thứ 7
21/9
NGHỈ
CN
22/9
NGHỈ
Tin tức