.

 

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 3 NĂM HỌC 2019 - 2020

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 3 NĂM HỌC 2019 - 2020
(Từ 09/9/2019   đến  15/9/2019 )
 
Thứ 2
09/9
- Nhận lớp, giảng dạy theo tiến trình
Thứ 3
10/9
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
11/9
- Giảng dạy theo tiến trình
Thứ 5
12/9
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
13/9
- Giảng dạy theo tiến trình
Thứ 7
14/9
- 8h00' - 10h30' Thi tuyển chuyên sâu - SVĐ
CN
15/9
NGHỈ
Tin tức