.

 

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
(Từ 02/9/2019   đến  08/9/2019 )
 
Thứ 2
02/9
NGHỈ LỄ 02 - 9
Thứ 3
03/9
- Nhận lớp, giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
04/9
- Nhận lớp, giảng dạy theo tiến trình
Thứ 5
05/9
- Nhận lớp, giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
06/9
- Nhận lớp, giảng dạy theo tiến trình
Thứ 7
07/9
NGHỈ  
CN
08/9
NGHỈ
Tin tức