.

 

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI BÙ CÁC MÔN GDTC KỲ 20202

 Các bạn sinh viên chưa đăng ký học và thi bù môn GDTC kỳ 20202 trong các đợt trước vào Link dưới đây để đăng ký sớm nhé.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=n7jxBugH...

Yêu cầu các em sắp xếp thời gian tham gia các buổi học để đảm bảo chuẩn bị tốt về kiến thức và kỹ năng cho buổi thi kết thúc .

Chú ý: Các bạn sinh viên học và thi bù 2 môn đăng ký học và thi vào 2 khung giờ khác nhau để không bị trùng lịch.

KHOA GDTC

Tin tức