.

 

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ THI BÙ MÔN GDTC KỲ 20202

THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ THI BÙ CÁC MÔN GDTC KỲ 20202 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI

Các bạn sinh viên năm cuối đã đăng ký lịch học và thi bù môn GDTC trong kỳ 20202 trên hệ thống SIS chú ý một số thông tin về đợt học như sau:

· Đối tượng: Sinh viên năm cuối chưa hoàn thành môn học GDTC của kỳ 20202 đã đăng ký thành công trên hệ thống SIS.

· Thời gian học và thi:

  • Buổi học: Sáng Thứ 2 ngày 14/3 và sáng Thứ 4 ngày 16/3

Kíp 1: Bắt đầu 6h45'

Kíp 2: Bắt đầu 8h00'

Kíp 3: Bắt đầu 9h15'

Chi tiết lịch học cụ thể từng lớp có trong file đính kèm

  • Buổi thi: Sáng ngày 21/3 theo đúng giờ học

· Lớp học: Học đúng lớp được phân trong thời khóa biểu, chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm (có thể không giống lớp đã tồn tại trong kỳ 20202)

Yêu cầu các em tham gia các buổi học để đảm bảo chuẩn bị tốt về kiến thức và kỹ năng cho buổi thi kết thúc sáng ngày 21/3.

                                                                                                        KHOA GDTC

Tin tức