Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 36 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ 29/4/2019   đến  05/5/2019 )   Thứ 2 29/4 NGHỈ LỄ Thứ 3 30/4 NGHỈ LỄ Thứ...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 35 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ 22/4/2019   đến  28/4/2019 )   Thứ 2 22/4 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp sinh...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 19 NĂM HỌC 2018 - 2019

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  31/12/2018   đến  06/01/2019 )   Thứ 2 31/12 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019 Thứ 3 ...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 20 NĂM HỌC 2018 - 2019

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  07/01/2019   đến  13/01/2019 )   Thứ 2 07/01 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 21 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  14/01/2019   đến  20/01/2019 )   Thứ 2 14/01 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 22 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  21/01/2019   đến  27/01/2019 )   Thứ 2 21/01 - Nhận lớp, giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 25 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  11/02/2019   đến  17/02/2019 )   Thứ 2 11/02 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 26 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  18/02/2019   đến  24/02/2019 )   Thứ 2 18/02 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 27 NĂM HỌC 2018 - 2019

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  25/02/2019   đến  03/3/2019 )   Thứ 2 25/02 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 28 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  04/3/2019   đến  10/3/2019 )   Thứ 2 04/3 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

Showing 11 - 20 of 93 results.
Items per Page
Trang của 10