Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 22 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  21/01/2019   đến  27/01/2019 )   Thứ 2 21/01 - Nhận lớp, giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 25 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  11/02/2019   đến  17/02/2019 )   Thứ 2 11/02 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 26 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  18/02/2019   đến  24/02/2019 )   Thứ 2 18/02 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 27 NĂM HỌC 2018 - 2019

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  25/02/2019   đến  03/3/2019 )   Thứ 2 25/02 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 28 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  04/3/2019   đến  10/3/2019 )   Thứ 2 04/3 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 29 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  11/3/2019   đến  17/3/2019 )   Thứ 2 11/3 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 30 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  18/3/2019   đến  24/3/2019 )   Thứ 2 18/3 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 31 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  25/3/2019   đến  31/3/2019 )   Thứ 2 25/3 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 32 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  01/4/2019   đến  07/4/2019 )   Thứ 2 01/4 - Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên - 16h45' Tập đội...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 33 NĂM HỌC 2018 - 2019

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  08/4/2019   đến  14/4/2019 )   Thứ 2 08/4 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng...

Showing 11 - 20 of 88 results.
Items per Page
Trang của 9