Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 29 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  11/3/2019   đến  17/3/2019 )   Thứ 2 11/3 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 30 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  18/3/2019   đến  24/3/2019 )   Thứ 2 18/3 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 31 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  25/3/2019   đến  31/3/2019 )   Thứ 2 25/3 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 32 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  01/4/2019   đến  07/4/2019 )   Thứ 2 01/4 - Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên - 16h45' Tập đội...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 33 NĂM HỌC 2018 - 2019

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  08/4/2019   đến  14/4/2019 )   Thứ 2 08/4 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 34 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  15/4/2019   đến  21/4/2019 )   Thứ 2 15/4   NGHỈ BÙ Thứ 3 16/4 - Giảng dạy...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ THÊM LỚP GDTC HỌC KỲ 2-2018

 Đáp ứng nhu cầu đăng ký lớp học Giáo dục thể chất cho sinh viên K63 và các khoá trước chưa đăng ký được lớp học. Khoa Giáo dục Thể chất xem xét điều kiện về cơ sở vật chất và giảng viên để mở...

Kế hoạch mở đăng ký lớp học kỳ 2 năm 2018-2019 (20182)

  THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho các khóa K59-K63   Sinh viên các khoá K59 -K63 đăng ký lớp cho học kỳ 2 năm học 2018-2019 trực tuyến trên...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 18 NĂM HỌC 2018 - 2019

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  24/12/2018   đến  30/12/2018 )   Thứ 2 24/12 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn...

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 17 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2018 - 2019 (Từ  17/12/2018   đến  23/12/2018 )   Thứ 2 17/12 - Giảng dạy theo tiến trình - Cán bộ văn phòng tiếp...

Showing 21 - 30 of 93 results.
Items per Page
Trang của 10