Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 39 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 39 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ 20/5/2019   đến  26/5/2019 )
 
Thứ 2
20/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 3
21/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
22/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 5
23/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
24/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 7
25/5
NGHỈ  
CN
26/5
NGHỈ