Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 38 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 38 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ 13/5/2019   đến  19/5/2019 )
 
Thứ 2
13/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 3
14/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
15/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 8h45' Kiểm tra trình độ Tiếng Anh cán bộ Giảng viên - P923 Thư viện TQB
 - 16h00' Giao lưu thể thao 3 Trường Đại học - NTĐ
Thứ 5
16/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
17/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 7
18/5
NGHỈ  
CN
19/5
NGHỈ