Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 37 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 37 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ 06/5/2019   đến  12/5/2019 )
 
Thứ 2
06/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 3
07/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
08/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
 - 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 5
09/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
 - 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 6
10/5
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 7
11/5
NGHỈ  
CN
12/5
NGHỈ