Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 35 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 35 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ 22/4/2019   đến  28/4/2019 )
 
Thứ 2
22/4
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 10h30' Họp Khoa công bố bổ nhiệm Phó khoa nhiệm kỳ mới - VP Khoa
Thứ 3
23/4
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 15h30' Kiểm tra chuyên môn giảng viên tập sự
Thứ 4
24/4
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 5
25/4
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
26/4
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 7
27/4
NGHỈ  
CN
28/4
NGHỈ