Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 33 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 33 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  08/4/2019   đến  14/4/2019 )
 
Thứ 2
08/4
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội bóng chuyền cán bộ -  SVĐ
Thứ 3
09/4
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
10/4
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 5
11/4
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
12/4
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 7
13/4
NGHỈ  
CN
14/4
NGHỈ