Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 32 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 32 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  01/4/2019   đến  07/4/2019 )
 
Thứ 2
01/4
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội bóng chuyền cán bộ -  SVĐ
Thứ 3
02/4
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 9h00' Họp khoa - VP Khoa
Thứ 4
03/4
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 5
04/4
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
05/4
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 7
06/4
NGHỈ  
CN
07/4
NGHỈ