Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 31 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 31 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  25/3/2019   đến  31/3/2019 )
 
Thứ 2
25/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội bóng chuyền cán bộ -  SVĐ
Thứ 3
26/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 15h00 Giao lưu gặp gỡ Đại học Quốc gia Hà Nội
Thứ 4
27/3
- 6h30' Hưởng ứng ngày chạy Olympic - Quảng trường thư viện TQB
- 9h00' Mittinh Chào mừng ngày Thể thao Việt Nam - VP Khoa
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 17h45' Đón tiếp khách mời Chào mừng ngày Thể thao Việt Nam - Tầng 2 NTĐ
Thứ 5
28/03
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 6
29/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 15h00 Viếng đám tang mẹ ĐC Quang
Thứ 7
30/3
NGHỈ  
CN
31/3
NGHỈ