Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 30 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 30 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  18/3/2019   đến  24/3/2019 )
 
Thứ 2
18/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội bóng chuyền cán bộ -  SVĐ
Thứ 3
19/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 14h00 Học Nghị quyết TW Đảng - HT C2
Thứ 4
20/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 5
21/03
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
22/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 7
23/3
NGHỈ  
CN
24/3
NGHỈ