Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 29 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 29 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  11/3/2019   đến  17/3/2019 )
 
Thứ 2
11/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội bóng chuyền cán bộ -  SVĐ
Thứ 3
12/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
13/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 5
14/03
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
15/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 16h45' Tập đội Bóng chuyền cán bộ - SVĐ
Thứ 7
16/3
NGHỈ  
CN
17/3
NGHỈ