Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 28 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 28 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  04/3/2019   đến  10/3/2019 )
 
Thứ 2
04/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 3
05/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
06/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 5
07/03
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
08/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3
Thứ 7
09/3
NGHỈ  
CN
10/3
NGHỈ