Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 27 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 27 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  25/02/2019   đến  03/3/2019 )
 
Thứ 2
25/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 3
26/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 10h Họp Khoa - VP Khoa
Thứ 4
27/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 9h30 Họp chi bộ - VP Khoa
Thứ 5
28/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
01/3
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 7
02/3
NGHỈ  
CN
03/3
NGHỈ