Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 26 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 26 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  18/02/2019   đến  24/02/2019 )
 
Thứ 2
18/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 3
19/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
20/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 5
21/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
22/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 7
23/02
NGHỈ  
CN
24/02
NGHỈ