Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 25 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 25 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  11/02/2019   đến  17/02/2019 )
 
Thứ 2
11/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 9h00 Gặp mặt đầu năm - VP Khoa
Thứ 3
12/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
13/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 5
14/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
15/02
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 7
16/02
NGHỈ  
CN
17/02
NGHỈ