Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 22 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 22 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  21/01/2019   đến  27/01/2019 )
 
Thứ 2
21/01
- Nhận lớp, giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 3
22/01
- Nhận lớp, giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 9h Họp sơ kết Bộ môn TTTC - VPBM
Thứ 4
23/01
- Nhận lớp, giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 5
24/01
- Nhận lớp, giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
25/01
- Nhận lớp, giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 9h30 Họp sơ kết học kỳ 1-2018 - VP Khoa
Thứ 7
26/01
NGHỈ  
CN
27/01
NGHỈ