Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 21 NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 21 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  14/01/2019   đến  20/01/2019 )
 
Thứ 2
14/01
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 3
15/01
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
16/01
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
- 10h Họp sơ kết Bộ môn LL & GDTC cơ bản - VP Bộ môn
Thứ 5
17/01
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
18/01
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 7
19/01
NGHỈ  
CN
20/01
NGHỈ