Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 20 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 20 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  07/01/2019   đến  13/01/2019 )
 
Thứ 2
07/01
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 3
08/01
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 4
09/01
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 5
10/01
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
11/01
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 7
12/01
NGHỈ  
CN
13/01
NGHỈ