Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 19 NĂM HỌC 2018 - 2019

  LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 19 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Từ  31/12/2018   đến  06/01/2019 )
 
Thứ 2
31/12
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019
Thứ 3
01/01
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019
Thứ 4
02/01
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 5
03/01
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 6
28/1
- Giảng dạy theo tiến trình
- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên
Thứ 7
29/12
NGHỈ  
CN
30/12
NGHỈ