Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 36 NĂM HỌC 2016 - 2017

 LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 36 NĂM HỌC 2016 - 2017 
(Từ  24/4/2017   đến  30/4/2017 )

Số giáo án: K61 - GA 11

K60 - GA 12

Thứ 2

24/4

- Giảng dạy theo kế hoạch

- 9h30 Đại hội Đoàn thanh niên (VPK)

- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên

Thứ 3

25/4

- Giảng dạy theo kế hoạch

- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên

Thứ 4

26/4

- Giảng dạy theo kế hoạch

- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên

Thứ 5

27/4

- Giảng dạy theo kế hoạch

- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên

Thứ 6

28/4

- Giảng dạy theo kế hoạch

- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên

Thứ 7

29/4

NGHỈ

CN

30/4

NGHỈ LỄ

CHÀO MỪNG NGÀY MIỀN NAM HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG

(30/4/1975 - 30/4/2017)