Tin tức - Sự kiện
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 34 NĂM HỌC 2016 - 2017

  LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 34 NĂM HỌC 2016 - 2017 
(Từ  10/4/2017   đến  16/4/2017 )

Số giáo án: K61 - GA 9

K60 - GA 10

 

Thứ 2

10/4

- Giảng dạy theo kế hoạch

- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên

Thứ 3

11/4

- Giảng dạy theo kế hoạch

- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên

Thứ 4

12/4

- Giảng dạy theo kế hoạch

- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên

Thứ 5

13/4

- Giảng dạy theo kế hoạch

- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên

Thứ 6

14/4

- Giảng dạy theo kế hoạch

- Cán bộ văn phòng tiếp sinh viên

- 8h00 Dự giờ Aerobic cô Mai (NTĐ) 

Thứ 7

15/4

NGHỈ

CN

16/4

NGHỈ