Tin tức - Sự kiện
Thông báo

THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC MÔN BƠI LỘI - HỌC KỲ 20162 K61

K61 bắt đầu học bơi từ ngày 17/4/2017

- Nhóm 1: Từ lớp 1 đến lớp 18 học vào Thứ 2, Thứ 4 hàng tuần.

- Nhóm 2: Từ lớp 19 đến lớp 36 học vào Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần.

SÁNGCHIỀU

- Kíp 1 học từ 8h00 đến 9h00

- Kíp 2 học từ 9h15 đến 10h15

- Kíp 3 học từ 10h30 đến 11h30

- Kíp 1 học từ 12h45 đến 13h45

- Kíp 2 học từ 14h00 đến 15h00

- Kíp 3 học từ 15h15 đến 16h15