Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tin đào tạo

Danh Sách Đăng Ký Làm Chứng Chỉ

 Lớp..................................Khoá

 

MSSSV

Số CC

TT

Họ Và Tên

XL

Ngày Sinh

Quê Quán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Ý:

Mỗi bạn nôp 30.000đ/1SV( cột số CC, XL Và ký nhận, để trống sau khi Khoa cấp chứng chỉ mới điền)

Lớp trưởng thu cả lớp theo sĩ số lớp, kể cả các bạn nợ môn và chuyển hệ,khoa không thu  lẻ và cấp lẻ cho từng cá nhân.

Dang sách nộp cho cô Hảo tại VP Khoa GDTC tầng 2 nhà thi đấu, đối với các lớp cao đẳng ngoài bản cứng các lớp cần phải gửi bản mềm qua mail cho cô Hảo,theo Địa Chỉ mail:  hao.tranthimy@hust.edu.vn(bản cứng phông dọc khổ A4)