Tin tức - Sự kiện
Thông báo

THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ THI BÙ GDTC KỲ 20202 - ĐỢT 3

 Các bạn sinh viên đã đăng ký lịch học và thi bù môn GDTC kỳ 20202 Đợt 3 trên Form chú ý một số thông tin về đợt học như sau:

· Đối tượng: Sinh viên đã đăng ký thành công trên Form và có tên trong danh sách dưới đây.

· Thời gian học và thi:

  • Buổi học: Thứ 7 ngày 21/5/2022 và Chủ nhật ngày 22/5/2022

Kíp 1: Bắt đầu 6h45'

Kíp 2: Bắt đầu 8h00'

Kíp 7: Bắt đầu 15h30'

Chi tiết lịch học cụ thể từng lớp có trong file đính kèm

  • Buổi thi: Thứ 7 ngày 28/5 theo đúng giờ học

· Lớp học: Học đúng lớp được phân trong thời khóa biểu, chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm 

KHOA GDTC