Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thông báo kế hoạch tổ chức thi GDTC 20202 và đăng ký học ở kỳ 20211 các môn GDTC

 Do ảnh hưởng của COVID, nhà trường không thể thực hiện các môn học GDTC theo hình thức offline truyền thống. Vì thế, nhà trường có các biện pháp sau cho các lớp chưa hoàn thành của kỳ 2020.2 và các lớp của kỳ 2021.1 như sau:  

I. Kỳ 2020.2  
 1. Với các sinh viên năm cuối, chỉ còn học phần GDTC để tốt nghiệp, đăng ký thi GDTC theo hình thức ONLINE bằng cách:  

  Vào trang qldt.hust.edu.vn => vào lớp học tương ứng => chuyển trạng thái sang “Thi theo kế hoạch”. SV đăng ký đến hết 16h00 ngày 12/9/2021. 
  Nhà trường sẽ tổ chức các buổi hướng dẫn online các để hoàn thành môn học, ôn tập và hướng dẫn thi các môn học này cho các sinh viên.  
 2. Các sinh viên khác sẽ chờ đến khi điều kiện cho phép để đi học nốt các buổi còn thiếu và thi sau. 
 3. Sinh viên có thể đăng ký học phần GDTC khác là
  • PE1014: Lý luận giáo dục thể chất
  • PE2015: Aerobic I
  • PE2051: Taekwondo 1
  • PE2261: Karatedo
  • PE1015: Thể dục tay không
để đủ điều kiện về GDTC. 

Với những sinh viên năm cuối đã đăng ký môn Bơi lội của kỳ 2020.2 nhưng chưa học và chưa thi: nhà trường hủy đăng ký học phần này để sinh viên có thể đăng ký vào các học phần khác.  


II. Kỳ 2021.1:  

Mở các học phần dưới dây và giảng dạy theo hình thức online trong học kỳ 2021.1:  

 • PE1014: Lý luận giáo dục thể chất. 
 • PE2015: Aerobic I. 
 • PE2051: Taekwondo 1. 
 • PE2261: Karatedo. 
 • PE1015: Thể dục tay không. 


Mỗi học phần GDTC học online trong học kỳ 2021.1 có thể thay thế cho một học phần GDTC A, B (gồm cả Bơi lội), C, D, E còn thiếu để xét tốt nghiệp.