Cơ cấu tổ chức

 

 
Lãnh đạo khoa:
 
Trưởng khoa:
Th.S - Nguyễn Viết Trung
Phó trưởng khoa:
T.S-GVC Trần Huy Quang
Phó trưởng khoa:
Th.S-GVC Đào Tiến Dân
Trưởng BM Thể thao cá nhânTh.S-GVC Lê Duy Long
Trưởng BM Thể thao tập thểTh.S - Nguyễn Long Giang
Tổ trưởng Tổ Công đoàn Khoa:Th.S-GVC Lê Duy Long
Bí thư Đoàn thanh niên:  Th.S Phạm Ba Đình
 
Văn phòng:
 
Nguyễn Thị Nhung
Thư ký tổng hợp
Nguyễn Kim Ánh
Thư ký giáo vụ
Đinh Thị Kiều DuyênThủ kho
Địa chỉ: Tầng 2. Nhà tập luyện và thi đấu Bách Khoa, Ngõ 42 phố Tạ Quang Bửu
Điện thoại: 04.38684922