Giới thiệu chung
Khoa GDTC thực hiện chương trình GDTC do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành theo quyết định số 1262 ngày 12/4/1997 và 3244/QD-ĐT ngày 12/9/1995 cho các trường Đại học – Cao đẳng không chuyên TDTT.
Nội dung chương trình quy định, sinh viên học 5 học phần GDTC với số tiết là 150 tiết

Giai đoạn 1 - Học phần bất buộc: Gồm Lý luận và bơi lội. Riêng môn bơi sẽ có đợt kiểm tra sát hạch cho những sinh viên có kỹ năng bơi tốt và cấp giấy chứng nhận. Sinh viên được đánh giá đạt khi tham gia sát hạch bơi sẽ không phải đăng ký học môn Bơi lội. Sinh viên nào chưa biết bơi hoặc không tham gia sát hạch môn bơi khi nhập trường sẽ phải đăng ký vào các lớp học Bơi lội trên hệ thống SIS của nhà trường và phải hoàn thành môn Bơi lội trong thời gian học tại trường.

Giai đoạn 2 Học phần tự chọn(3 học phần) Sinh viên đăng ký môn học tự chọn theo sở thích và phù hợp với năng lực để hoàn thành chương trình GDTC.

- Ngoài ra Khoa tổ chức các lớp học chuyên các môn thể thao ngay từ năm học đầu tiên đối với các sinh viên có năng khiếu và ưa thích (môn bóng rổ, môn bóng chuyền, môn bóng đá)
- Sinh viên hoàn thành 5 tín chỉ GDTC sẽ được cấp chứng chỉ GDTC.