Sách xuất bản

- Giáo trình giảng dạy giáo dục thể chất dùng cho sinh viên trường ĐHBK Hà Nội năm 1992 và năm 2008

- Giáo trình Lý luận Giáo dục thể chất dành cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

Cuốn sách trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về bản chất, các quy luật, nguyên tắc và phương pháp tập luyện thể dục thể thao, cách phòng tránh, xử lý chấn thương xảy ra trong tập luyện thể dục thể thao.