Định hướng nghiên cứu

 

NGHIÊN CỨU:
 
1. Đề tài:
- Nghiên cứu sự phát triển thể lực sinh viên các trường Đại học Việt Nam (Đề tài cấp Bộ phối hợp với Vụ GDTC – Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1998)
- Nghiên cứu đánh giá chất lượng GDTC sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1998 (Đề tài cấp trường).
- Nghiên cứu xây dựng chương trình môn thể thao chuyên sâu cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2003 (đề tài cấp trường).
 
2. Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu các phương pháp (quản lý, tổ chức quá trình GDTC, sư phạm) nhằm nâng cao hiệu quả GDTC sinh viên, trường đại học Bách Khoa Hà Nội.
 3. Nghiên cứu các phương pháp giảng dạy và huấn luyện nhằm nâng cao thành tích thể thao.