Lịch sử

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
 
Khoa GDTC tiền thân là bộ môn Thể dục thể thao được thành lập từ năm 1956. Ban đầu có 3 giáo viên do ông Hoàng Thanh Đạm là trưởng Bộ môn. Năm 1959 – 1968, bộ môn được bổ xung các đồng chí giáo viên ở trường Sư phạm thể dục thể thao về. Trong thời gian này (1964 - 1968) do chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ, trường phải đi sơ tán ở Lạng Sơn và Hiệp Hoà (Hà Bắc). Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường là đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật toàn diện, tập thể cán bộ giáo viên bộ môn đã cố gắng không quản ngày đêm, lao động xây dựng trường lớp, khu giảng dạy tự lên rừng chặt gỗ về làm cầu thăng bằng, làm xà đơn, xà kép, xây dựng các sân bóng đá, bóng chuyền, và các sân tập điền kinh để phục vụ công tác giảng dạy và phong trào thể dục thể thao sinh viên. Trong thời gian này ngoài giảng dạy các môn thể thao truyền thống, bộ môn dạy bơi cho sinh viên trên sông Kỳ Cùng và dạy thêm Thể thao quốc phòng.
Năm 1968 – 1975: Bộ môn sát nhập với Bộ môn Giáo dục Quốc phòng thành Phòng Thể dục – Quân sự
Năm 1975 - 1992: Bộ môn được tách ra khỏi Phòng Thể dục – Quân sự thành Bộ môn Thể dục thể thao trực thuộc Ban giám hiệu.
Năm 1992 – Bộ môn đổi tên thành Bộ môn Giáo dục thể chất (GDTC)
Năm 2007 – Do yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của nhà trường, Bộ môn GDTC được xây dựng thành Khoa GDTC
Lãnh đạo các thời kỳ:
1956 - 1959: Trưởng Bộ môn ông Hoàng Thanh Đạm
1959 - 1968: Trưởng Bộ môn ông Lê Khắc Sửu
1969 - 1975: Trưởng Bộ môn ông Nguyễn Lạng
1976 - 1977: Trưởng Bộ môn ông Đàm Bá Sơn
1978 - 1981: Trưởng Bộ môn ông Lê Khắc sửu
1981 - 1987: Trưởng Bộ môn ông Đỗ Xuân Cảnh
1988 - 2002: Trưởng Bộ môn ông Lê Văn Linh
2003 - 2006: Trưởng Bộ môn ông Nghiêm Xuân Thúc
2007 -2013: Trưởng Khoa Thạc sĩ Nghiêm Xuân Thúc
2014- 2019: Trưởng Khoa, Th.s-GVC Trần Huy Quang
2019 đến nay: Trưởng Khoa ThS. Nguyễn Viết Trung