Cán bộ giảng viên

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 
 
  1. Văn phòng Khoa:
 
Trưởng khoa
Th.S – GV

Nguyễn Viết Trung

(trung.nguyenviet@hust.edu.vn)

Phó trưởng khoa
TS – GVC
Trần Huy Quang (quang.tranhuy@hust.edu.vn)
Phó trưởng khoa
TS – GVC

 

Đào Tiến Dân

(dan.daotien@hust.edu.vn)

Thư ký tổng hợp
CN
Nguyễn Thị Nhung
Thư ký giáo vụ
CN
Nguyễn Kim Ánh
Thủ kho
 
Đinh Thị Kiều Duyên
 
  2. Bộ môn Thể thao cá nhân
 
Th.S
Đoàn Chiến Vinh
GV
 
Th.S
Kiều Quang Thuyết
GV
   
TS
Trần Huy Quang
GVC
 
Th.SLê Duy Long
GVC
 
Th.S
Nguyễn Ngọc Ánh
GV
 
Th.S
Đỗ Thị Tuyết Mai
GVC
 
Th.S
Nguyễn Thị Minh Ngọc
GV
 
TSTrương Minh Toàn
GV
 
Th.SNguyễn Trường Giang
GV
 
Th.SLê Thanh TùngGV
 
Th.SPhạm Thị Thuỳ Trang
GV
 
   
 
 
  3. Bộ môn Thể thao tập thể
 
TS
Đào Tiến Dân
GVC
 
Th.S
Nguyễn Long Giang
GV
 
Th.S
Nguyễn Viết Trung
GV
 
Th.SNguyễn Tiến Đạt
GV
 
Th.SHoàng Hùng VươngGV
 
Th.S
Nguyễn Trọng Tài
GV
 
Th.SHuỳnh Tấn Phát
GV
 
Th.S
Phạm Ba Đình
GV
 

Th.S

Hoàng Văn Tùng
 
 

GV

 
 
 Liên hệ
Văn phòng khoa.
Địa chỉ: Tầng 2. Nhà tập luyện và thi đấu Bách Khoa.
 Ngõ 42 phố Tạ Quang Bửu
Điện thoại: 04.38684922 – Fax: 04.38684922