Giới thiệu chung
  • Khoa Giáo dục Thể chất (GDTC) tiền thân là Bộ môn thể dục thể thao được thành lập năm 1956.
  • Cùng với sự phát triển của nhà trường, các thế hệ cán bộ giáo viên đã đóng góp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo lớp người cán bộ khoa học kỹ thuật phát triển toàn diện, giỏi về chuyên môn trong sáng về đạo đức và cường tráng về thể chất.
  • Trong những năm qua bên cạnh những thành tích đã đạt được trong đào tạo, khoa đóng góp đáng kể vào việc xây dựng và phát triển phong trào thể thao của trường.Truờng đại học Bách Khoa Hà Nội là một trong những lá cờ đầu về phong trào thể dục thể thao sinh viên Thủ đô và Toàn quốc.