Giới thiệu chung
Bộ môn Thể thao cá nhân
 
- Địa chỉ: Cửa A3 – khán đài A – sân vận động Bách Khoa.
- Điện thoại: 38692811
Trưởng Bộ môn: Th.s-GVC Lê Duy Long
Phó trưởng Bộ môn: Th.s Đoàn Chiến Vinh
Nhiệm vụ:
- Trang bị cho sinh viên các kỹ năng các môn thể thao cơ bản, phương pháp phát triển thể lực.
- Trang bị cho sinh viên các kiến thức chung về tập luyện TDTT, phương pháp tập luyện, vệ sinh phòng ngừa chấn thương trong tập luyện, phương pháp đề phòng và khắc phục các chấn thương, phương pháp kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá sự phát triển thể lực.
- Giảng dạy cho sinh viên nhóm sức khỏe yếu (sức khỏe loại 4 trở lên theo phân loại của Trung tâm y tế) có chương trình riêng phù hợp với sức khỏe.
- Tổ chức phong trào TDTT và huấn luyện các câu lạc bộ và đội tuyển thể thao của trường tham gia thi đấu các giải sinh viên thành phố hoặc toàn quốc.