Sách xuất bản

Sách xuất bản

- Giáo trình giảng dạy GDTC dùng cho sinh viên trường ĐHBK Hà Nội năm 1992 và 2008.

Giáo trình các môn thể thao tự chọn: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng bàn, Cầu lông. Giáo trình trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản ở môn học về lịch sử hình thành và phát triển, các kỹ thuật trong chương trình học, luật ...

Môn Bóng bàn

Môn Bóng chuyền

Môn Bóng đá

Môn Bóng rổ

Môn Cầu lông