Danh sách các đề tài nghiên cứu

Đề tài đã nghiên cứu

1-Nghiên cứu sự phát triển thể lực sinh viên các trường đại học Việt Nam.( đề tài cấp Bộ, Bộ môn phối hợp với Vụ GDTC Bộ GD&ĐT) năm 1998.

2-Nghiên cứu đánh giá chất lượng GDTC cho sinh viên trường ĐHBK Hà Nội năm 1998 ( đề tài cấp trường).

3- Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy các môn thể thao chuyên sâu cho sinh viên trường ĐHBK Hà Nội năm 2003 (đề tài cấp trường)