Danh mục cán bộ

Th.S Hoàng Văn Tùng

 
Họ và tên
Hoàng Văn Tùng
Địa chỉ nơi làm việc:
Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội

Văn phòng Bộ môn Lý luận và Thể thao cơ bản

Email :
tung.hoangvan@hust.edu.vn
Tel :
0982 034599
Fax :
 
Các môn giảng dạy:
- Lý luận và Giáo dục thể chất cơ bản, thể thao tự chọn
Hướng nghiên cứu:
 
Các công trình NC đã công bố

- Giải pháp nâng cao hiệu quả tự học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường ĐH Sư phạm Hà Nội

- Biện pháp mở rộng phạm vi hoạt động của Trung tâm Thể thao - Văn hóa trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S Đào Tiến Dân

 
Họ và tên
Đào Tiến Dân
Địa chỉ nơi làm việc:
Văn phòng Bộ môn thể thao tập thể - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
dan.daotien@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
Không có
Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S Phạm Ba Đình

 
Họ và tên
Phạm Ba Đình
 
Địa chỉ nơi làm việc:
Văn phòng Bộ môn Thể thao tập thể - Cửa A3 khán đài A Sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
dinh.phamba@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
 
Các sách đã xuất bản
 
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S Nguyễn Viết Trung

 
Họ và tên
Nguyễn Viết Trung
Địa chỉ nơi làm việc:
Tầng 1 , Nhà luyện tập và Thi đấu, 40 Tạ Quang Bửu
Email :
trung.nguyenviet@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
- Nghiên cứu xây dựng chương trình môn thể thao tự chọn – Bóng rổ cho nam sinh viên trường ĐH Bách Khoa HN
Các sách đã xuất bản
1. Giáo trình giảng dạy giáo dục thể chất
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 
 

 

Th.S Nguyễn Long Giang

 
Họ và tên
Nguyễn Long Giang
Địa chỉ nơi làm việc:
Văn phòng bộ môn thể thao tập thể- Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
giang.nguyenlong@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
- Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh cho sinh viên bóng chuyền nam trường ĐH Bách Khoa HN
Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S Huỳnh Tấn Phát

 
Họ và tên
Huỳnh Tấn Phát
Địa chỉ nơi làm việc:
Văn phòng bộ môn thể thao tập thể - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
phat.huynhtan@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
Không có
Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S Nguyễn Trọng Tài

 
Họ và tên
Nguyễn Trọng Tài
Địa chỉ nơi làm việc:
Văn phòng bộ môn thể thao tập thể - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
tai.nguyentrong@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
Không có
Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S Nguyễn Tiến Đạt

 
Họ và tên
Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ nơi làm việc:
Văn phòng bộ môn thể thao tập thể - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
dat.nguyentien@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
Không có
Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.s Hoàng Hùng Vương

 

 
Họ và tên
Hoàng Hùng Vương
 
Địa chỉ nơi làm việc:
Văn phòng bộ môn thể thao tập thể - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
vuong.hoanghung@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
 
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
Không có
Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có