Danh sách các đề tài nghiên cứu

 

      Sản phẩm nghiên cứu:
  • Ứng dụng giảng dạy các nội dung thực hành và lý luận
  • Ứng dụng để kiểm tra nội dung môn học Điền kinh
  • Ứng dụng giảng dạy các lớp chuyên sâu Bóng chuyền, Bóng rổ ( sinh viên tự chọn và sơ tuyển ngay từ năm thứ nhất)