Danh mục cán bộ

TS-GVC Trần Huy Quang

 
 
Họ và tên
 Trần Huy Quang
Địa chỉ nơi làm việc:
VP Bộ môn Thể thao cá nhân - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
quang.tranhuy@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục Thể chất cho sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Các công trình NC đã công bố
- Nghiên cứu xây dựng chương trình Giáo dục Thể chất cho nhóm sinh viên sức khỏe yếu của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Các sách đã xuất bản
 Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

Th.S-GVC Lê Duy Long

 

 
Họ và tên
Lê Duy Long
Địa chỉ nơi làm việc:
Văn phòng bộ môn thể thao cá nhân - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
long.leduy@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
- Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn thể thao tự chọn Bóng đá cho nam sinh viên trường ĐH Bách Khoa HN.
Các sách đã xuất bản
- Giáo trình giảng dạy giáo dục thể chất.
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S Đoàn Chiến Vinh

 
Họ và tên
Đoàn Chiến Vinh
Địa chỉ nơi làm việc:
VP Bộ môn Thể thao cá nhân - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
 
Email :
vinh.doanchien@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng GDTC của Trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các bài tập chuyên môn trong giảng dạy môn bóng chuyền cho sinh viên trong trường ĐH Bách Khoa HN
Các sách đã xuất bản
 
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S Kiều Quang Thuyết

 
Họ và tên
Kiều Quang Thuyết
 
Địa chỉ nơi làm việc:
VP Bộ môn Thể thao cá nhân - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
thuyet.kieuquang@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng GDTC của Trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
Không có
Các sách đã xuất bản
 
Tài liệu môn Cầu lông
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S Nguyễn Trường Giang

 
Họ và tên
Nguyễn Trường Giang
Địa chỉ nơi làm việc:
VP Bộ môn Thể thao cá nhân - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
giang.nguyentruong@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng GDTC của Trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
Không có
Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S - GVC Đỗ Thị Tuyết Mai

 
Họ và tên
Đỗ Thị Tuyết Mai
Địa chỉ nơi làm việc:
VP Bộ môn Thể thao cá nhân - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
maigymnastics@gmail.com
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng GDTC của Trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
- Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực của vận động viên Thể dục dụng cụ nữ trong giai đoạn huấn luyện ban đầu
Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S Phạm Thị Thùy Trang

 
Họ và tên
Phạm Thị Thùy Trang
 
Địa chỉ nơi làm việc:
VP Bộ môn Thể thao cá nhân - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
 Không có
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng GDTC của Trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
Không có
Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S Nguyễn Ngọc Ánh

 
Họ và tên
Nguyễn Ngọc Ánh
Địa chỉ nơi làm việc:
VP Bộ môn Thể thao cá nhân - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
anh.nguyenngoc@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng GDTC của Trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
Không có
Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

Th.S Nguyễn Thị Minh Ngọc

 
Họ và tên
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Địa chỉ nơi làm việc:
VP Bộ môn Thể thao cá nhân - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :
 ngoc.nguyenthiminh@hust.edu.vn
Tel :
 
Fax :
+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:
Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:
- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục Thể chất cho sinh viên Trường Đại học Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố
- Nghiên cứu hệ thống bài tập nhằm rèn luyện thân thể cho các nữ sinh béo phì và cận béo phì khóa 53 của Trường ĐH Bách Khoa HN
Các sách đã xuất bản
Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Không có
Các thông tin khác (nếu có)
Không có
 
 

 

 

TS Trương Minh Toàn

 

 
Họ và tênTrương Minh Toàn
 Địa chỉ nơi làm việc:
VP Bộ môn Thể thao cá nhân - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :Không có
Tel : 
Fax :+ 3 8 68 4922
Các môn giảng dạy:Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu:- Nghiên cứu phương pháp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng GDTC của Trường ĐH Bách Khoa HN
Các công trình NC đã công bố

- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các bài tập chuyên môn trong giảng dạy môn bóng chuyền cho sinh viên trong trường ĐH Bách Khoa HN

- Nghiên cứu so sánh cải cách chương trình Giáo dục thể chất của Việt Nam và Trung Quốc

Các sách đã xuất bản 
Học viên cao học đang hướng dẫnKhông có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫnKhông có
Các thông tin khác (nếu có)Không có
  

 

 

CN Lê Thanh Tùng

 

 
Họ và tênLê Thanh Tùng
 Địa chỉ nơi làm việc:
VP Bộ môn Thể thao cá nhân - Cửa A3, khán đài A sân vận động Bách Khoa Hà Nội
Email :tung.lethanh@hust.edu.vn
Tel : 
Fax : 
Các môn giảng dạy:Lý luận và các môn thể thao cá nhân, thể thao tập thể
Hướng nghiên cứu: 
Các công trình NC đã công bốKhông có
Các sách đã xuất bản
 
Học viên cao học đang hướng dẫnKhông có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫnKhông có
Các thông tin khác (nếu có)Không có