Các môn học

 

Gồm các môn học:  Lý luận, tổ hợp các môn Điền kinh, Bơi lội, Thể dục, Aerobic....