Các hướng nghiên cứu

 

-  Nghiên cứu lĩnh vực nâng cao thành tích Thể thao
-  Nghiên cứu lĩnh vực sư phạm và quản lý tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả GDTC
Các đề tài đã nghiên cứu:
- Đánh giá tình trạng và thể lực sinh viên trường ĐHBK Hà Nội theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
năm 1994-1996.
- " Nghiên cứu đánh giá chất lượng GDTC sinh viên ĐHBK Hà Nội " năm 1998
- " Nghiên cứu xác định tiêu chuẩn kiểm tra các nội dung môn học Điền kinh cho sinh viên ĐHBK Hà Nộ i" năm 2003
- "Nghiên cứu xây dựng chương trình GDTC môn chuyên sâu Bóng Rổ, Bóng Chuyền cho sinh viên trường ĐHBK Hà Nội " năm 2005
Hướng nghiên cứu:  Xây dựng chương trình giảng dạy GDTC cho sinh viên nhóm sức khoẻ yếu.